Vrienden van…

INTENTIEVERKLARING ‘VRIEND(IN) VAN DE DORPSBOERDERIJ NIEUW HORST’

De coöperatieve dorpsboerderij Nieuw Horst maakt smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel bereikbaar voor iedereen. De boerderij stimuleert en inspireert een hernieuwde voedselbeleving vanuit de overtuiging dat voedsel mensen bij elkaar brengt en bindt. De coöperatie i.o. daagt met het Herenboeren-concept de consument uit zelf mee te denken over de manier waarop zijn voedsel wordt geproduceerd.

Ja, ik wil samen de coöperatieve dorpsboerderij Nieuw Horst realiseren.

Hierbij verklaar ik dat ik bereid ben vriend(in) te worden van de nog op te richten coöperatieve dorpsboerderij Nieuw Horst. Als ‘vriend van de coöperatieve dorpsboerderij’ leg ik hiertoe €20,- in, waarvoor ik een factuur ontvang.

Ik word vriend(in): 

 • omdat de doelstelling van de Dorpsboerderij mij aanspreekt;
 • ik daardoor kan meedenken en meewerken aan de totstandkoming van de Dorpsboerderij;
 • ik betrokken ben bij de besluitvorming over de op te richten coöperatie

 

Wat betekent de coöperatie voor mij?

Ik weet dat het inschrijfgeld/aandeel in deze coöperatie ca. €2.500,– bedraagt en dient als startkapitaal voor de boerderij. Voor eenpersoonshuishoudens is dat ca. €1.250,– .  Ik hoef pas te betalen als ik besluit deel te nemen in de coöperatie.
Ik ontvang hiervoor een certificaat. Dit certificaat blijft in principe waardevast en bij evt. uittreden wordt het overgenomen door een toetredend lid van de wachtlijst. Ik investeer met mijn inleg risicodragend in de te realiseren dorpsboerderij. De coöperatie kan mij geen garantie op succes geven.

  Ja, ik wil samen de coöperatieve dorpsboerderij Nieuw Horst realiseren:

   

   Naam:

   Straat + huisnummer:

   Postcode + Woonplaats:

   E-mail:

   Telefoon:

   Hoeveel gezinsleden doen mee?

   Datum:

   Aangedragen door:

   Als bewijs van goede ontvangst van uw toezegging ontvangt u een retourbericht per mail.