De bijeenkomst in vogelvlucht 

Ongeveer 30 geïnteresseerden hebben gisteren het vervolg op de informatieavond van 6 juni bijgewoond. Het was een interessante avond met goede discussies en veel vragen die allemaal door het bestuur van Stichting Nieuw Horst beantwoord konden worden.
De doelstelling van de avond was deels informatie delen over de voorgeschiedenis en de stand van zaken, waaronder ook de werving “Vrienden van”. Je kan vriend(in) worden op https://stichtingnieuwhorst.nl/vrienden-van/
Een van de belangrijkste volgende stappen (naast het verwerven van grond) is de formatie van de Kartrekkersgroep van de coöperatieve boerderij. Naast de rol van de voorzitter, penningmeester en secretaris is er ook een grondgroep en communicatiegroep nodig.
Daarnaast is het essentieel om invulling te geven aan de werkgroep Zorg.
Als je graag in een van de twee groepen mee wil werken, kan je je melden via een e-mail naar info@stichtingniewhorst.nl
Goede communicatie tussen alle betrokken werkgroepen en het bestuur van Stichting Nieuw Horst is essentieel. Als je ideeën hebt hoe dit het beste form gegeven kan worden, horen we dit graag. Meer informatie over het Herenboerenconcept kan je vinden in de presentatie van Zaza Versteeg